hello?

visual identity
Nobelhorst

Nobelhorst in Almere Hout is een dorp in de stad. Hier ontmoeten de bewoners elkaar op straat en spelen de kinderen samen. Maar wat Nobelhorst uniek maakt in Nederland is dat het dorp voor een groot deel bestaat uit initiatieven van bewoners en ondernemers.

Maakbaarheid staat daarom centraal in het redesign van deze Brand Identity.

Gemaakt in fijne samenwerking met de Firma Stek.