hello?

Dura Vermeer

Dura Vermeer neemt na 39 jaar afscheid van Age Vermeer.
We hebben het design voor dit afscheidsmagazine verzorgd in nauwe samenwerking met het communicatieteam van Dura Vermeer en haar netwerk van fotografen en tekstschrijvers.